Heslo:

Nápověda pro heslo: Jméno našeho zdravotníka.... (všechna malá, bez háček a čárků, lidově)